۲ Responses

  1. نیم نگاهی به نقش اقتصاد سیاسی در ازدواج کودکان دختر – توقف ازدواج کودکان در ایران

    […] منبع […]

  2. حمید قربانی
    حمید قربانی at |

    دست شما درد نکند. نوشته ی پرباری است و برایم از جنبه های زیادی جالب و قابل استفاده وفکر بود. موفق و پیروز باشید. نظم سرمایه که امروزه جهان را در چنگال خونین خویش گرفته وبا منقار خونین ترش نوک می زند و با هر نوک زدنی، درست مثل آن لاشخوری که در اسطیر یونان باستان بر قلب و جگر پرومته قهرمانی که آتش را از چنگ خدایا در آورد و به انسان هدیه داد، نوک می زند، عامل اصلی و اساسی تمام بلایای جامعه کنونی انسانی است که خوب بدان و منافع سرمایه داران حریص در این رابطه پرداخته ای، دوست گرامی. اما، باید، کوشید که کارگران و زحمتکشان زن و مرد با اتحاد آگاهانه و سازمان یافته، قادر گردند که این نظم را واژگون نمایند. با توجه به واقعیات موجود، توازون نیروی بین طبقات و دولت سرکوبگر، به باور من، این واژگونی با کمال تاسف فکر نکنم، جز از راه یک انقلاب قهری قابل حصول باشد.

    Reply

پاسخ دهید